• White Spotify Icon
KOSTAS MARTAKIS

Cover for TV Ethnos Magazine, August 2013