• White Spotify Icon
KOSTAS MARTAKIS

Cover for Avanti Magazine, June 2007