• White Spotify Icon
KOSTAS MARTAKIS

Cover for Magazino Magazine, November 2012