• White Spotify Icon
KOSTAS MARTAKIS

Cover for Tripaki Magazine, May 2007