• White Spotify Icon
KOSTAS MARTAKIS

Cover for DownTown Magazine, June 2011